COMPANY INFORMATION

회사정보

국내·국외 거점

 • 본사
  (우)270-2223 치바현 마츠도시 아키야마1-16-5
  ☎ +81(japan)-47-392-2001
  FAX +81(japan)-47-392-7773
 • 나고야 영업소
  (우)460-0002 아이치현 나고야시 나카구 마루노우치1-17-19 키릭스 마루노우치 빌딩9F
  ☎ +81(japan)-52-219-5566
  FAX +81(japan)-52-219-5558
 • 오사카 영업소
  (우)550-0013 오사카부 오사카시 니시구 신마치2-4-2 SIA빌딩18F
  ☎ +81(japan)-52-935-2310
  FAX +81(japan)-52-935-2328
 • 야마가타 공장
  (우)990-2346 야마가타현 야마가타시 타카기5번지
  ☎ +81(japan)-23-645-8100
  FAX +81(japan)-23-645-2546
 • 호악속자(심)유한 공사
  (우)518000 심시난산구 수도꼭지 태자로1호 니시로엄11CD호
  UnitC-D,11/F.,Times Plaza,No.1 Tai Zi Road, Shekou Industrial Zone, Shenzen, China.
  ☎ +86 755-26674278 FAX +86 755-26858347
 • HIOS 동양 정밀나사 유한 공사
  홍콩 신제규용건강거리2-6 호비아공업 중심11누8-11실
  Room8-1,11/F,.Favor Industrial Centre,2-6 Kin Hong Street,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong.
  ☎ +852 2420-9790 FAX +852 2420-9995
 • HIOS 동양 정밀나사(동관) 유한 공사(나사 공장)
  Yinjing lubian, Guan Jing Tou, Fenggang、Dongguan city, Guangdong Province, China
  ☎ +86 769-87518381 FAX +86 769-87557689